Nástěnka Školky
Závěr školního roku viz. plán akcí "klikni"
Platba stravného prosinec
TVP
Zvířátka v zimě
Šablony III MŠ Kroučová
Jídelníček - Odhlášení stravy
Zápis do MŠ 2.5.2022
-->
Kritéria přijímání
dětí do MŠ
Publicita projektu - přírodní zahrada