Nástěnka Školky
Závěr školního roku viz. plán akcí "klikni"
Platba stravného květen
29.06.2022
Rytíři a princezny
TVP
Pohádkové léto
Šablony III MŠ Kroučová
Jídelníček - Odhlášení stravy
Rozhodnutí o přijetí do MŠ
-->
Kritéria přijímání
dětí do MŠ
Publicita projektu - přírodní zahrada
Rytíři a princezny