Nástěnka Školky
Závěr školního roku viz. plán akcí "klikni"
Platba stravného duben
TVP
Voda v přírodě
Šablony III MŠ Kroučová
Jídelníček - Odhlášení stravy
Rozhodnutí o přijetí do MŠ
-->
Kritéria přijímání
dětí do MŠ
Publicita projektu - přírodní zahrada