O nás

Charakteristika školy

     Mateřská škola v Kroučové je pilotním projektem moderní nízkorozpočtové stavby vhodné pro malou vesnickou školku. Je to krásná nová budova, obložená dřevem. Interiéry školy využívají také přírodní materiály. Budova po energetické stránce využívá v co největší míře obnovitelné zdroje energie (tepelné čerpadlo vzduch/voda). Stavba je umístěna na okraji obce přímo u lesa. Tyto skutečnosti vedly zřizovatele k požadavku, aby zaměření školy korespondovalo s charakterem stavby a jejím umístěním – tj. aby v co největší míře byla škola zaměřena na environmentální a lesní pedagogiku, a při výchově a vzdělávání dětí se co nejvíce používaly zážitkové prvky, s dostatkem pobytu venku za každého počasí.

     Vzhledem k tomu, že mateřská škola je novostavba, je novostavbou také zahrada. Pro její vybavení zřizovatel zatím shání finanční prostředky a tak je zčásti na nás (pedagozích a dětech společně), abychom si ji utvářeli – z přírodních materiálů, v souladu s ročními obdobími. Bez vysokých nákladů zřizujeme postupně „pracovní část zahrady“ – bylinkovou zahrádku, záhonky zeleninové i květinové, osázení dřevinami, prvky pro oživení zahrady (krmítka, pítko pro ptáky, hmyzí domeček).

     Mateřská škola bude ve velké míře využívat ve svém programu okolní přírodní prostředí. Rozsáhlé smíšené lesy s rozmanitým terénem, naučnou stezku „Uhelná“, okolí studánky „v Budkově“ a okolí potoka, který z ní vytéká, pole, které je hned za plotem zahrady MŠ. Můžeme využít velké fotbalové hřiště zasazené do velmi pěkného prostředí. K dispozici je také obecní dětské hřiště, které je zasazeno do vzrostlé zeleně.

     Zřizovatelem mateřské školy „Dubínek“ je obec a ta je naším největším partnerem. Mateřská škola je nová, fungujeme od srpna 2015. Postupně budeme hledat ke spolupráci další partnery, sponzory a zapojovat se do různých projektů.


Školní rok:2017/2018
Typ zařízení:celodenní
Kapacita dětí:28 dětí - 1 heterogenní třída
Provozní doba:6.30 – 16.30