Mateřská škola Dubínek, příspěvková organizace

Kroučová 124, 270 54 Řevničov


IČO: 0456764


Oznámení o rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dubínek příspěvkové organizaci pro školní rok 2016/2017


Mateřská škola Dubínek v Kroučové, příspěvková organizace v zastoupení statutárního zástupce ředitelky Bc. Radmily Becklové, rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2016 na základě podaných ádostí zákonných zástupců dětí a podle kritérií k přijetí takto:Registrační číslo

Výsledek rozhodnutí

registrační číslo

VÝSLEDEK ROZHODNUTÍ

26

přijato27

přijato28

přijato29

přijato30

přijato31

nepřijato32

nepřijato

Datum zveřejnění: 4.5.2016


Informativní schůzka rodičů přijatých dětí je 29. 8. 2016 od 16,30hodin v mateřské škole.