ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY „ DUBÍNEK“
v KROUČOVÉ


Pro školní rok 2021/2022
proběhne 10. 5. 2020
od 14:00 -18:00 hod v mateřské škole

K zápisu přineste:
•váš občanský průkaz
•rodný list dítěte
•potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud má jiný než rodič
•vyplněnou přihlášku, evidenční list a žádost o přijetí (evidenční list - potvrzený lékařem o zdravotním stavu dítěte a pravidelném očkování).

Bez těchto dokladů nemůže ředitelka vydat závazné rozhodnutí. Přihlášky do MŠ si můžete vyzvednout v mateřské škole, nebo najdete ke stažení na webu MŠ v dokumentech.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Kapacita volných míst - 6

ředitelka MŠ
Bc. Radmila Bohatá